Foredrag

Tiltak og foredrag for kommuner og fylkeskommuner som har inngått samarbeidsavtale om lokal mobilisering, koster ingenting. Antidoping Norge har i 2016 en ekstra satsing mot politi og kriminalomsorg, disse gruppene kan også bestille foredrag uten kostnad.

Andre offentlige institusjoner betaler en egenandel pålydende kr. 2500,- for et foredrag. Dette inkluderer lønn, reise og opphold for foredragsholder. Ta kontakt hvis det er ønskelig med flere foredrag på samme arrangement. Alle foredragene har en varighet 45-60 minutter.

For spørsmål eller bestilling av foredrag, ta kontakt på eirin.rise@antidoping.no eller tlf. 09765.

Foredragsoversikt samfunn

# Foredrag Målgruppe Innhold
1 Personlige historier/Ærlig talt Alle Historier av personer som direkte har blitt berørt av dopingproblematikken
2 Doping - et samfunnsproblem? Alle
 • Hva er doping?
 • Tegn og symptomer
 • Omfang og brukergrupper
 • Brukermotivasjon
 • Dopingpreparater
 • Bivirkninger
3 Helsekonsekvenser av anabole androgene steroider Helsepersonell Trenere
 • Tegn og symptomer
 • Fysiske bivirkninger
 • Psykiske bivirkninger
 • Behandlingsmuligheter
4 Ren Trening, kosttilskudd og doping Alle
 • Gode resultater uten doping
 • Kosttilskudd: er det nødvendig?
 • Konsekvenser av doping
5 Antidoping for politi* Politi
 • Regelverk og rettspraksis
 • Omfang og tendenser
 • Dopingpreparater
 • Produksjon og distribusjon
 • Op. Gilde
 • Fitnessmiljøet

* Politiet betaler ikke egenandel for foredrag.

Kommunale og fylkeskommunale samarbeid

Fylkeskommuner og kommuner som har inngått samarbeidsavtale med Antidoping Norge om Lokal mobilisering mot doping betaler ikke for aktiviteter og foredrag da disse inngår i avtalen mellom partene.

Per i dag foreligger det avtaler med følgende fylkeskommuner

 • Hordaland
 • Oppland
 • Sør-Trøndelag
 • Vestfold.

I disse regionene planlegges aktiviteter og foredrag i samarbeid med Antidoping Norges lokale representant.