INADO

INADO
The Institute of National Anti-doping Organizations, Paraplyorganisasjon for nasjonale antidopingorganisasjoner.

Målsetning: Å gjøre det enklere for NADO’er å samarbeide rundt utviklingen av gode antidopingprogrammer for å styrke det globale antidopingarbeidet og dermed beskyttelsen av idrettsutøveres rett til deltakelse i en ren idrett.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16

Flere artikler