Sibutramin

Sibutramin
sentralstimulerende stoff, brukt klinisk i behandling mot sykelig overvekt.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16