Spesifikk vekt

Spesifikk vekt

Målemetode som benyttes i forbindelse med urinprøvetagning for å avgjøre om en prøve er av tilstrekkelig kvalitet for analyse.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16