World Anti-Doping Code (WADC)

World Anti-Doping Code (WADC)

Utviklet av WADA gjør WADC det mulig å kvalitetssikre og harmonisere alt antidopingarbeid opp mot samme standarder. Dette muliggjør et bedre internasjonalt samarbeid da WADC inneholder en rekke retningslinjer og krav om hvordan arbeidet skal utføres innenfor flere forskjellige felter av antidopingarbeidet.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16

Flere artikler