Kunnskapssenter for antidoping

Antidoping Norge trapper opp arbeidet i kampen for et dopingfritt samfunn.

Antidoping Norge har siden etableringen i 2003 hatt et omfattende arbeid for å beskytte en ren idrett. I 2014 fikk stiftelsen for første gang støtte over statsbudsjettet for å utvide innsatsen mot doping som samfunns- og ungdomsproblem. 

Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er et voksende helseproblem blant ungdom. I løpet av ungdomstiden endres treningsvaner og begrunnelse for å trene. Motivasjonen for å trene oppgis ofte å være forbedret utseende. Kroppsidealet har i de siste årene beveget seg i en retning som kan være uoppnåelig for mange gutter og jenter. I tråd med dette oppgir mange unge å være misfornøyd med egen kropp. Enkel tilgang på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvenser av dopingbruk bidrar til at unge velger å bruke ulovlige og helseskadelige dopingpreparater som en snarvei til drømmekroppen. Rekordstore beslag av dopingmidler gjort av Tollvesenet i 2015 tyder på et betydelig og voksende nasjonalt marked.

Flere store rettsaker og medieoppslag i nyere tid bekrefter at dopingbruk er assosiert med kriminalitet og kriminelle nettverk. Politiet frykter kroppsfiksering og voksende fitnessmiljø vil avle flere kriminelle. Forskning og rapporter fra helsevesenet viser at dopingbruk kan være assosiert med svært alvorlige helseproblemer.

Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge og voksne i Norge, enten direkte eller indirekte. Vi ser derfor et behov for å intensivere, og løfte fram det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt, for å nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping

Antidoping Norges kunnskapssenter ønsker å være ledende på relevant og oppdatert kunnskapsformidling til unge, pårørende, og yrkesgrupper som lærere, politi, helsepersonell og ansatte på treningssentre. Vi besitter en betydelig verktøykasse med virkemidler som er skreddersydd ulike grupper.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller har innspill til det forebyggende antidopingarbeidet. Vi vil veldig gjerne ha deg med i kampen for et dopingfritt samfunn.

Navn *
E-mail *