S3. Beta-2 agonister

Alle beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere (f. eks. D- og L-isomere former av stoffene) der dette er relevant, er forbudt både i og utenfor konkurranse, unntatt inhalasjon av følgende stoffer:

  • formoterol (maksimumsdose på 54 mikrogram per 24 timer)
  • salbutamol (maksimumsdose på 1600 mikrogram per 24 timer)
  • salmeterol brukt i godkjente terapianbefalinger/-doser.

Grenseverdi i urin
Dersom laboratoriet rapporterer en konsentrasjon av formoterol større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”, AAF), hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over.

Les mer

Begrensninger i forbud
Det kreves ikke søknad om medisinsk fritak for bruk av følgende beta-2 agonister til inhalasjon: formoterol (max 54 mikrogram over 24 timer), salbutamol (max 1600 mikrogram over 24 timer) og salmeterol i godkjente terapeutiske doser.

NB! Dosering over tillatte maksdoser krever søknad om medisinsk fritak på forespørsel.

Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonister som f.eks. nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak. Dette skyldes at nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene. Man kan da risikere overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene som er angitt for salbutamol (1600 micrgr/24 timer) og formoterol (54 micrgr/24 timer).

Hva utøver må sende inn av fritaksdokumentasjon, avhenger av utøvers nivå og bestemmelser fattet av Antidoping Norge.

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak.