S6. Stimulerende midler

Forbudt i konkurranse.

Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt i konkurranse. Se anførte unntak til slutt i dette punktet.

De stimulerende midlene inkluderer:
a.Ikke-spesifiserte stimulerende midler

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluoreks
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporeks
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenoreks
 • klobensoreks
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • mefenoreks
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (D-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel.

b. Spesifiserte stimulerende midler – inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • adrenalin (epinefrin)****
 • bensfetamin
 • dimetylamfetamin
 • efedrin***
 • epinefrin (adrenalin)****
 • etamivan
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin)
 • isomethepten
 • katin**
 • katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin,
 • meklofenoksat
 • metylefedrin***
 • metylendioksiamfetamin (tenamfetamin)
 • metylendioksimetamfetamin
 • metylfenidat
 • metylheksanamin (dimetylpentylamin)
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oksilofrin (metylsynefrin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylheksedrin
 • pseudoefedrin*****
 • selegilin
 • sibutramin
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioksiamfetamin)
 • tuaminoheptan

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

Unntak

 • Klonidin
 • Imidazolderivater for lokal bruk (f. eks. som slimhinneavsvellende nesedråper/-spray og til oftalmologisk bruk (i øynene))
 • De stimulerende midlene som inngår på overvåkingslisten for 2016*

Det er viktig å være klar over at noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn.


* Følgende stoffer er inkludert på overvåkingslisten for 2016: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin. Disse er ikke forbudte stoffer, men kan bli testet for (anonymt) i konkurransesammenheng.
** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter.
*** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.
**** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.
***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml.

Les mer

Denne gruppen stoffer (S6) er gjenstand for medisinsk fritak, og regelverket for medisinsk fritak må følges. Utøvere som er definert som toppidrettsutøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen.

Denne gruppen er nå inndelt i ikke-spesifiserte (S6.a) og spesifiserte stoffer (S6.b). Dette er gjort på grunnlag av en grundig gjennomgang av flere forhold, bl.a. stoffenes potensial for prestasjonsøkning, kalkulert helserisiko, bruk i medisinske produkter, legal tilgjengelighet, grad av lovlig bruk/misbruk, potensial for avhengighet, historikk/potensial for misbruk i idretten, sannsynligheten for å få det godkjent ved eventuell fritakssøknad og sannsynlighet for bruk i ikke-doping øyemed etc. Som tidligere nevnt kan spesifiserte stoffer i enkelte tilfeller gi grunnlag for redusert sanksjon/straff avhengig av omstendighetene for inntak, og regelverket gir derved muligheter for økt differensiering av straffeutmålingen i visse tilfeller. Overvåkinglisten* for 2015 inneholder også noen stimulerende midler som ikke er forbudt, men der trender i bruk av disse stoffene registreres.

Pseudoefedrin ble re-introdusert på dopinglisten i 2010 (forbudt frem til 2003 – deretter har det vært på overvåkingslisten). På grunn av økende bruk av pseudoefedrin i høyere doser de senere årene, ble det besluttet å re-introdusere pseudoefedrin på dopinglisten for 2010, men med en terskelverdi i urin på 150 mikrogram per milliliter. Dette gjelder videre i 2015. Pseudoefedrin inngår i en del legemidler i utlandet, men ikke i Norge.

Grenseverdier: Dette gjelder adrenalin, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin (se over, merket med *). Ingen av de øvrige stimulerende midler som er forbudt har oppgitt grenseverdier for urinkonsentrasjon.

Bruk og bivirkninger:
Sentralstimulerende midler påvirker sentralnervesystemet og kan redusere tretthetsfølelsen, øke det generelle aktivitetsnivået, føre til nedsatt vurderingsevne og øke risikoen for å ta sjanser. I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.

Tilsvarende virkninger finnes, men noe mindre uttalt for en gruppe sentralstimulerende midler som anvendes som medikamenter, f.eks. efedrin. Disse kan finnes i lave doser i forkjølelsesmedisin og astma/allergimedisin. I utlandet kan slike medisiner ofte kjøpes uten resept og utenfor apotek, og det er derfor svært viktig at man er aktpågivende når man kjøper slike midler i utlandet og sjekker dopinglisten nøye.

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak.