Legemiddelsøk

Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk.

Søket bygger på Felleskatalogens base for preparater, og oppdateres når nye legemidler lanseres på det norske markedet eller dersom WADA kommer med endringer på dopinglisten (normalt 1. januar hvert år ).

Les dette før du tar i bruk legemiddelsøket:

  • Legemidler kjøpt i utlandet står ikke oppført på Antidoping Norges legemiddelliste. Dersom man er nødt til å skaffe legemidler når man er i utlandet, må virkestoffene sjekkes mot WADAs internasjonale dopingliste her. Vi anbefaler at du ikke bruker legemidler som er kjøpt i utlandet, hvis ikke særskilte grunner tilsier det (for eksempel ved nødvendig behandling av akutt sykdom etc.). Dette bør imidlertid gjøres i samråd med lege. Forsiktighet bør utvises selv om navn på legemiddel er identisk med legemiddel kjøpt i Norge.
  • I basen ligger bare legemidler som nå er godkjent for salg i Norge.
  • Du kan søke på både preparatnavn eller virkestoff/substans.
  • Listen omfatter alle legemidler med samme navn, angitt med produsent.
  • Nærmere forklaringer om forbud, bruk, virkninger, medisinsk fritak og annen relevant informasjon finner du ved å klikke på "dopinggruppe" når søket er gjort.
  • Bruk av ethvert legemiddel skal begrenses til medisinsk korrekte bruksområder (indikasjoner)
  • Hvis du ikke finner preparatet i denne basen, kontakt Antidoping Norge for å sjekke preparatets virkestoffer opp mot dopinglisten.

NB! Søket kan ikke brukes for kosttilskudd eller naturlegemidler

Søk etter preparater

Preparatnavn vil være merket
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe