Ren skole

Antidoping Norge ser at stadig flere ønsker å sette antidoping på timeplanen. Ren Skole er et undervisningsopplegg på nett, spesielt tilpasset videregående skole.

Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie og det å være en rollemodell og verdiformidler.

Ren Skole bygger på e-læringsprogrammet Ren Utøver, samt at programmet inkluderer videoer fra Ærlig talt-kampanjen. 

I forbindelse med Ren Skole er det utarbeidet undervisningsplaner for idrettsfag, treningslære og kroppsøvingsfaget.

Klikk deg inn på RenSkole.no.

Antidoping Norge tilbyr gratis foredrag til idrettsfag-klasser eller studiespesialisering idrett (se oversikt her). For øvrig tilbyr Antidoping Norges Kunnskapssenter ulike foredrag som også kan egne seg på skoler.

Antidoping Norge reviderer Ren Skole-konseptet i 2016. Konseptet vil bli lansert i ny drakt i januar 2017.