Rent særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Les mer om veien frem mot et Rent Særforbund

Følgende forbund har signert Rent Særforbund-avtale med Antidoping Norge (pr. 7/10-16):

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Biljardforbund

Norges Triatlonforbund

Norges Bokseforbund

Norges Fotballforbund

Norges Volleyballforbund

Norges Styrkeløftforbund,

Norges Danseforbund

Norges Skiforbund

Norges Cykleforbund,

Norges Rytterforbund

Norges Friidrettsforbund,

Norges Skiskytterforbund

Norges Studentidrettsforbund

Norges Skøyteforbund

Norges Svømmeforbund

I løpet av 2016 vil det innføres en sertifiseringsordning for Rent Særforbund. Forbund som etter evaluering blir sertifiserte får mulighet til å markedsføre seg som Rene Særforbund. Sertifiserte forbund vil også mota en flott plakett som de kan henge på forbundets kontorer. Mer utfyllende informasjon om sertifiseringsordningen kommer senere.

For ytterligere informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med Linda Olsen.