Staff of Anti-Doping Norway

Anders Solheim CEO
TEL
09765
MOBIL
419 00 309
EPOST
anders.solheim@an...
Frode Hestnes Deputy CEO (On leave)
TEL
09765
MOBIL
924 45529
EPOST
frode.hestnes@ant...

Operations

Frode Hestnes Deputy CEO (On leave)
TEL
09765
EPOST
frode.hestnes@ant...
Kim Eilertsen Director
TEL
09765
EPOST
kim.eilertsen@ant...
Uma Murugananthan Accountant
TEL
09765
EPOST
uma@antidoping.no
Gaute Gunleiksrud Administrator
TEL
09765
EPOST
gaute.gunleiksrud...
Helene Strat Lium HR Advisor
TEL
09765
EPOST
helene.lium@antid...
Heidi Gulli HR Advisor
TEL
09765
EPOST
heidi.gulli@antid...
Ingveig Innerdal Advisor
TEL
09765
MOBIL
ingveig.innerdal@antidoping.no
Esten Edna Project team member
TEL
09765
EPOST
esten.edna@antido...

Communications

Halvor H. Byfuglien Director of Communications
TEL
419 00 306 (press)
MOBIL
90091291
EPOST
halvor@antidoping.no
Lars Anders Vestad Information advisor
TEL
09765
EPOST
lars.vestad@antid...

Prevention and Public Health

Fredrik Lauritzen Director
TEL
09765
EPOST
fredrik.lauritzen...
Linda Olsen Manager
TEL
09765
EPOST
linda.olsen@antid...
Eirin N. K. Rise Advisor
MOBIL
09765
EPOST
eirin.rise@antido...
Morten Heierdal Advisor
TEL
09765
EPOST
morten.heierdal@a...
Siri Bynke Project team member
TEL
09765
EPOST
siri.bynke@antido...
Celine Gjønnes Advisor
TEL
09765
EPOST
celine.gjonnes@an...
Margaret Tveitan Advisor

Regional staff (part time)

Stig Røskar Kammen Project team member, Sør-Trøndelag
TEL
09765
EPOST
stig.kammen@antid...
Bo Lindblad Project team member, Oppland
TEL
09765
EPOST
bo.lindblad@antid...
Ruth Velsvik Project team member, Hordaland
TEL
09765
EPOST
ruth.velsvik@anti...

Testing, Investigations and Legal

Britha Røkenes Director
TEL
09765
EPOST
britha.rokenes@an...
Geir Holden Manager
TEL
09765
EPOST
geir.holden@antid...
Lindbjørg Stølan Senior Advisor
TEL
09765
EPOST
lindbjorg.stolan@...
Hege Otterstad Advisor
TEL
09765
EPOST
hege.otterstad@an...
Per Inge Rustad Advisor
TEL
09765
EPOST
peringe.rustad@an...
Caroline Lødrup Legal assistant
TEL
09765
EPOST
caroline.lodrup@a...
Lasse Vestli Bækken Nordic APMU Assistant
TEL
09765
EPOST
lassevestli.baekk...
Kaja Nødtvedt Røed Veterinary Director
TEL
09765
EPOST
kajanodtvedt.roed...
Birgit Dramdal Haukland Manager
EPOST
post@antidoping.no
Thomas Blyverket Advisor
Erling Bjergå Advisor
TEL
09765
EPOST
erling.bjerga@ant...
Ida Marie Bjørke Legal assistant
TEL
09765
EPOST
idamarie.bjorke@a...

International relations

Rune Andersen Special advisor
TEL
09765
EPOST
rune.andersen@ant...
Anne Cappelen Director Quality Management
TEL
09765
EPOST
anne.cappelen@ant...
Anne Engelstad Advisor
TEL
09765
EPOST
anne.engelstad@an...
Astrid Gjelstad Manager
TEL
09765
EPOST
astrid.gjelstad@a...