Foredrag

Antidoping Norge tilbyr foredrag om ulike tema innenfor tematikken doping som samfunns- og helseproblem. 

Offentlige institusjoner som ikke har inngått en samarbeidsavtale med Antidoping Norge betaler en egenandel pålydende 2000 kroner for et foredrag. Dette inkluderer lønn, reise og opphold for foredragsholder. 

For spørsmål eller bestilling av foredrag, ta kontakt med Marte Glad på e-post marte.glad@antidoping.no eller ring telefon 09765. 

Idrettsfag

Skoler med idrettsfag eller studiespesialisering idrett får tilbud om et eget foredrag for idretten gratis fra Antidoping Norge for disse klassene. Oversikten over hvilke skoler dette gjelder finner du her: Videregående skoler med idrett og toppidrett.

For mer informasjon eller spørsmål om dette tilbudet, ta kontakt med Siri Bynke på e-post siri.bynke@antidoping.no. 

Kommunale og fylkeskommunale samarbeid

Fylkeskommuner og kommuner som har inngått samarbeidsavtale med Antidoping Norge om mobilisering mot doping betaler ikke for aktiviteter og foredrag da disse inngår i avtalen mellom partene.

I disse regionene planlegges aktiviteter og foredrag i samarbeid med Antidoping Norges fylkeskoordinator eller kommunens prosjektleder. 

Klikk her for å se hvilke fylkeskommuner/kommuner som har avtale.