Foredrag

Tiltak og foredrag for kommuner og fylkeskommuner som har inngått samarbeidsavtale om lokal mobilisering er kostnadsfritt. 

Andre offentlige institusjoner betaler en egenandel pålydende kr. 2000,- for et foredrag. Dette inkluderer lønn, reise og opphold for foredragsholder. 

For spørsmål eller bestilling av foredrag, ta kontakt på celine.gjonnes@antidoping.no eller tlf. 09765.

Foredragsoversikt samfunn

Foredrag Målgruppe Innhold
Doping - et samfunnsproblem? Alle
 • Hva er doping?
 • Tegn og symptomer
 • Omfang og brukergrupper
 • Brukermotivasjon
 • Dopingpreparater
 • Konsekvenser av dopingbruk
Helsekonsekvenser av anabole androgene steroider Alle
 • Tegn og symptomer
 • Fysiske bivirkninger
 • Psykiske bivirkninger
 • Behandlingsmuligheter
Ren Trening, kosttilskudd og doping Alle
 • Gode resultater uten doping
 • Kosttilskudd: er det nødvendig?
 • Konsekvenser av doping
Antidoping for relevante yrkesgrupper Politi, toll, kriminalomsorg, helsepersonell og Forsvaret
 • Skreddersydd innhold

Kommunale og fylkeskommunale samarbeid

Fylkeskommuner og kommuner som har inngått samarbeidsavtale med Antidoping Norge om Lokal mobilisering mot doping betaler ikke for aktiviteter og foredrag da disse inngår i avtalen mellom partene.

I disse regionene planlegges aktiviteter og foredrag i samarbeid med Antidoping Norges lokale representant.

Klikk her for å se hvilke fylkeskommuner/kommuner som har avtale.