Britha Røkenes

Juridisk rådgiver. 

 

Svarer på spørsmål om:

  • Juridiske spørsmål
  • Anmeldelser
  • Avtalerett

Juridisk rådgiver i Antidoping Norge, har tidligere jobber nesten 10 år for Politiet, hvorav 3,5 år som politiadvokat.

Utdanning:

  • Utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2003)
  • Komparativ politikk og Offentlig rett og administrasjon fra Universitetet i Oslo

Erfaring:

  • Juridisk rådgiver og gruppeleder. Oslo Politidistrikt. 
  • Politiadvokat. Oslo Politidistrikt.
  • Jurist sivilavdelingen. Justisdepartementet

Svarer på følgende:
Spørsmål av juridisk karakter relatert til doping, inkludert spørsmål knyttet til anmeldelser, avtalerett og utlevering av taushetsbelagt informasjon.

 

Publisert: 19.08.14 - Oppdatert: 21.11.17