Anabole steroider på treningssenter

Jeg jobber på et treningssenter og mistenker at noen av medlemmene bruker anabole steroider, hva gjør jeg?

Dersom treningssenteret du jobber på har avtale med Antidoping Norge gjennom Rent Senter skal rutinen som er skissert i Veilederen «antidopingprogram for treningssentre» følges.

Er du ikke selv Antidopingansvarlig ved senteret bør du ta opp saken med vedkommende som har dette ansvaret hos dere. Ved mistanke om bruk av dopingmidler bør medlemmene observeres over en periode for å se om det er flere tegn på dopingbruk og grunn til mistanke. Dersom mistanken forsterkes etter observasjon skal de innkalles til samtaler på bakgrunn av mistanken. I samtalen bør det komme frem årsaken til at medlemmet er innkalt. Videre anbefales det at medlemmets holdninger til doping kartlegges.

Gjennom samtalen skal også «avtale om dopingkontroll» presenteres og eventuelt signeres. Dersom medlemmet signerer slik avtale kan dopingkontroll bestilles fra Antidoping Norge. Dersom dere ikke har avtale med Antidoping Norge anbefaler jeg at dere søker om dette gjennom nettsidene våre eller til epost kim.eilertsen@antidoping.no

Mvh, Kim Eilertsen

Publisert: 12.12.14 - Oppdatert: 01.12.16

12. desember 2014