Besitte metode som er forbudt på dopinglisten

Jeg er lærer på idrettsfag i den videregående skolen, og jeg lurer på hva som menes med å "besitte metode som er forbudt på dopinglisten»?

Dersom du viser til NIFs lov § 12-2 bokstav f) «å besitte forbudt stoff eller metode» som nå er hjemlet i § 12-3 bokstav h) vil «metode» i denne sammenheng kunne være f.eks. blodtransfusjon, gendoping og lignende.

Det er altså ikke kun bruk av stoffer som har en prestasjonsfremmende effekt som omfattes av regelverket.

Dette skiller seg fra alminnelige straffesaker hvor det kun er stoffer (og ikke metode) som omfattes av straffeloven § 162 b og legemiddelloven § 24 a.

Mvh Britha Røkenes

Publisert: 11.01.15 - Oppdatert: 01.12.16

11. januar 2015