Beslaglagt doping

Hvor kommer mesteparten av de dopingmidlene som beslaglegges i Norge fra?

En stor andel av dopingmidlene som blir beslaglagt har opprinnelsesland Kina. Det blir også ofte beslaglagt dopingmidler som sendes fra Thailand, Tyrkia, Egypt, Hellas, USA og de øst-europeiske landene. Mye av det som beslaglegges bestilles over internett og sendes med post.

Det beslaglegges også dopingmidler som blir forsøkt smuglet over grensen. Økningen i beslag gjort av tollvesenet og gjennom politiets etterforskning de siste årene viser at det ofte smugles  renstoff innholdende steroider, som sammen med andre innsatsvarer benyttes til å produsere ferdige tabletter eller flytende dopingmidler her i Norge. 

Med vennlig hilsen, Gry Støtvig.

Publisert: 12.12.14 - Oppdatert: 01.12.16

12. desember 2014