Beste metode for å hjelpe ut av et misbruk

Hvordan bør misbrukere av anabole androgene steroider best hjelpes ut av et misbruk? Skal man seponere brått, titrere dosen ned langsomt, eller bør man ha en form for støttebehandling underveis?

Vanligvis seponeres alle dopingmidler brått dvs. ingen nedtrapping. Det må påregnes en periode med mer eller mindre ubehag; symptomer på hypogonadisme, uro, søvnvansker, depresjon er vanlig. Ved uttalte sympomer av depressiv art kan det være nødvendig med støttebehandling av psykiater. Nasjonal kompetansetjeneste finnes nå på Ullevål og pasienter selv og pårørende kan ta kontakt der på tlf 46959791 eller e-post: steroider@ous-hf.no .

Pasienter kan også henvises endokrinologisk poliklinikk, Aker for vurdering av endokrinolog. Hvis egenproduksjonen av testosteron ikke tar seg opp igjen i løpet av 6-12 mnd ( tiden individualiseres), kan man gjøre behandlingsforsøk med en aromatasehemmer.

Besvart av:
Unni Rishaug
Overlege, Endokrinologisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Aker

Publisert: 27.02.15 - Oppdatert: 01.12.16

27. februar 2015