Diabetes og medisinsk fritak

Idrettsgutt, 12 år, tar Levemir og Humalog insulin. Disse legemidlene står jo på dopinglisten. Når og hva må vi foreta oss?


Ingenting. Norske idrettsutøvere under 15 år gis et generelt fritak. Unntak kan være unge utøvere som deltar i konkurranser i regi av sitt internasjonale særforbund. Disse må avklare hvilke regler som gjelder for sitt respektive internasjonale særforbund.

Fra  fylte 15 år, så kreves søknad om medisinsk fritak for insulin. Alle utøvere uansett nivå må søke. Det som da kreves i tillegg til standardisert søknadsskjema (som finnes på www.antidoping.no) er:

  • Dokumentasjon av diagnose fra sykehus ved diagnose
  • HbA1c
  • C-peptid ved diagnose
  • Antistoffer ved diagnose

Svart av: Christine Helle, tidligere leder av toppidrettsavdelingen v. Antidoping Norge.

Publisert: 11.09.14 - Oppdatert: 01.12.16

11. september 2014