Dopingkontroll utenfor samarbeid med Rent Senter

Kan treningssentre som ikke har et samarbeid om Rent Senter med Antidoping Norge bestille dopingkontroller?

Nei, for å kunne bestille dopingkontroller fra Antidoping Norge må treningssenteret oppfylle alle krav for å være et sertifisert Rent Senter.

Dette innebærer blant annet at senteret må:

>> Ha inngått avtale med Antidoping Norge om å innføre en tydelig antidopingpolicy gjennom å følge Rent Senter programmet

>> Innhente en konsesjon fra Datatilsynet for å sikre gode rutiner for innhenting,  lagring og sletting av sensitive personopplysninger

>> Innhente egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd som selges på senteret

>> Følge faste rutiner før, under og etter dopingkontroller

>> Ha gjennomført e-læringskurs om antidopingarbeid for ansatte ved senteret

Følg linken under for mer informasjon om antidopingprogram for treningssentre og hvordan man kan bli et Rent Senter.

Rent Senter

Publisert: 12.03.15 - Oppdatert: 01.12.16

12. mars 2015