Er doping alltid legemidler?

Finnes det dopingmidler i dag som ikke kan anses som legemidler?

Det er mange dopingmidler som ikke er registrerte legemidler (jfr. «designer drugs» i ulike varianter, blant annet. når det gjelder anabole steroider og ulike stimulerende midler).

Nye dopingmidler kommer ofte ut på «dopingarenaen» før de er registrerte legemidler, og i en slik setting er jo disse stoffene ikke å betrakte som legemidler før de er registrert på markedet. Dette gjelder blant annet SARM-er (selektive androgenreseptormodulatorer) som er i kliniske utprøvinger, men som allerede har vært på dopingmarkedet i flere år.

Det samme kan man tenke seg for gendoping, det vil si at gener som utprøves for behandling av sykdom vil være ute på dopingmarkedet lenge før de anses som sikre nok til pasientbehandling.

Dette vil selvfølgelig kunne medføre store helsemessige konsekvenser for de som velger å bruke slike midler i en «prematur» setting, men innen doping ser det ikke ut til at sikkerhet når det gjelder bruk settes i høysetet.


Per Wiik Johansen
medisinsk sjef i Antidoping Norge

Publisert: 05.06.15 - Oppdatert: 01.12.16

05. juni 2015