Farlig blandinsmisbruk?

Kan kombinasjonen av å bruke doping og narkotika være farligere enn å bruke det hver for seg?

Generelt sett så vil et blandingsmisbruk, som det egentlig spørres om, gi en svært uoversiktlig situasjon, og kan generelt sett føre til svært uheldige kort- og langtidseffekter på kroppen. Det er veldig vanskelig, selv for medisinske fagpersoner (leger, farmasøyter), å vite eksakt hva som skjer i kroppen når den utsettes for misbruk av flere ulike stoffet samtidig (f. eks. doping og narkotiske stoffer). Det kan bl.a. være svært vanskelig å avgjøre hvilket av de stoffene man har benyttet som er årsak til en gitt bivirkning/skadelig effekt, eller om det er summen av stoffene som er årsaken.

Kombinasjonen av å bruke doping og narkotika vil på denne bakgrunnen være klart mer risikofylt enn å bruke det hver for seg. Kroppen vil belastes med flere potensielt skadelige stoffer med ulike effekter,  og dette vil øke skadepotensialet. Disse stoffene brukes i til dels betydelig større doser enn det som ville vært tilfelle om det hadde dreid seg om medisinsk bruk av tilsvarende substanser, og i tillegg brukes det av unge, friske mennesker som ikke har noen medisinsk behov for slike stoffer (ingen medisinsk indikasjon). Begge disse aspektene vil i seg selv være risikofylt. Slike stoffer kan også gjensidig påvirke hverandre (interagere) i kroppen, og kan derved forsterke den effekten ulike stoffer ville hatt om det var gitt alene, og dette øker faren for skadelige effekter ytterligere.

Konklusjon - blandingsmisbruk er risikofylt, gir en svært uoversiktlig situasjon, og kan derved gjøre det vanskeligere å forutsi og behandle alvorlige bivirkninger som oppstår.

Hilsen Per

Publisert: 15.09.14 - Oppdatert: 01.12.16

15. september 2014