GHRP-6. Test booster.

Det er noen av vennene mine som bruker Test Booster. Det jeg lurte på var om dette er en slags dop og hvilken virkninger og bivirkinger dette har når det er snakk om trening. Og hvis jeg bruker det kan dette da være farlig for meg eller er det ikke farlig i det hele tatt. Takk på forhånd hilsen 17 år gammel gutt

Hei.

Takk for henvendelse.

Fra John Henninge.

Det er høyst sannsynlig snakk om GHRP-6. GHRP-6 er et syntetisk peptid som øker sekresjonen av veksthormon fra hypofysen, så litt forenklet kan man si at stoffet lurer kroppen til å produsere mer veksthormon. I utgangspunktet er derfor effekter og bivirkninger av GHPR-6 tilsvarende som for veksthormon. Stoffet brukes på samme måte som veksthormon (subkutan injeksjon), men doseres gjerne to eller flere ganger per dag, ettersom halveringstiden er kort.

Tidligere antok man at GHRP-6 var en analog til veksthormonfrisettende hormon (GHRH). Det har vist seg ikke å være tilfelle, ettersom virkningen i hovedsak skjer gjennom stimulering av ghrelinreseptorer i hypothalamus. GHRP-6 kan derfor betraktes som en syntetisk analog til ghrelin. Stoffet har følgelig også noen effekter og bivirkninger i tillegg til dem man kan forvente av veksthormon. Brukere rapporterer om en markant økning av sultfølelse, hvilket er forenlig med stoffets egenskaper som ghrelinreseptoragonist. Det spekuleres også i om GHRP-6 i tillegg påvirker insulinsekresjon og/eller glukosetoleranse. Såvidt jeg vet er den eventuelle virkningsmekanismen for denne effekten ukjent, men jeg tar gjerne imot forslag eller hypoteser! 

Til slutt vil jeg bemerke at GHRP-6 er utbredt og lett tilgjengelig på nettet. Det var tidligere billig sammenliknet med veksthormon, men jeg er usikker på hvordan prisene har utviklet seg de siste årene. Det finnes en rekke tilsvarende stoffer, både ghrelinanaloger (GHRP-2, ipamorelin osv) og GHRH-analoger (CJC-1295, GRF 1-29), og markedet er ganske stort og uoversiktlig. 

Hilsen

Dopingkontakten 800 50 200

Publisert: 04.02.14 - Oppdatert: 01.12.16

04. februar 2014