Hva er ren skole?

Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie og det å være en rollemodell og verdiformidler.

Ren Skole bygger på e-læringsprogrammet Ren Utøver som brukes av idrettsutøvere og organisasjoner over hele verden.

I forbindelse med Ren Skole er det utarbeidet undervisningsplaner for idrettsfag, treningslære og kroppsøvingsfaget.

Klikk deg inn på RenSkole.no.

Svart av: Christine Helle, tidligere leder av toppidrettsavdelingen v. Antidoping Norge.

Publisert: 19.08.14 - Oppdatert: 01.12.16

19. august 2014