Hvordan nå inn til en som går på steroider?

Hei. Jeg lurer på hva man kan si til en ungdom som har begynt på steroider? Hvordan kan man nå inn til de på en troverdig måte?

Hei.

Det er alltid vanskelig å nå inn til en som bruker. Selv følte jeg meg uovervinnelig og tok ikke imot kritikk eller motargumenter fra noen. I verste fall kunne jeg reagere med et voldsomt sinne.

Jeg tror derfor det er lite hensiktsmessig å konfrontere en bruker direkte eller bruke pekefingeren. Det finnes ingen tillitt til personer utenfor miljøet. Jeg stolte ikke på fagpersoner, om det var foreldre, lærere, trenere, politi, helsevesen etc. Dette fordi jeg opplevde at disse ikke kunne noe om steroider, de uttalte seg utfra noe de hadde lest. Jeg fant tillitt og troverdighet til de som solgte eller brukte dette.

Jeg tror at som døråpner er man nødt til å tilegne seg inngående kunnskap om dopingmidlene og miljøet, samtidig som man er en person som kan sette seg i respekt. Så en kombinasjon av de rette personlige egenskapene, samt kunnskap om tema er nøkkelen inn. Deretter må man bruke sine sosiale, psykologiske og pedagogiske egenskaper for det det er verdt. Man må klare å så et frø!

For det er ikke slik at man kan konfrontere direkte, men man kan så et frø som gjør at man begynner å tenke selv. For den eneste muligheten for endring, er et man må se det og komme frem til det selv. Men man kan hjelpes på veien. På steroidene vil man veksle veldig mellom å være høyt oppe og langt nede. Har man klart å nå inn til en i en «down»-periode med noen spørsmål, som man henger igjen i lufta om hvorfor ting egentlig ikke er så rosenrødt alltid, kan det frøet få synke inn, for så forhåpentligvis å spire etter hvert.

Men for noen igjen er man nødt til å føle dette ordentlig på kroppen før de er klare for fornuft. Det er ofte slik at man ikke snur før man treffer kjellergulvet.

mvh
Morten Heierdal
Tidligere bruker av anabole steroider

Publisert: 11.11.14 - Oppdatert: 01.12.16

11. november 2014