Kan toppidretten bli dopingfri?

Hvorfor doper utøverne seg og hvorfor er doping et etisk problem?

1. I hvilken grad er det mulig for toppidretten å bli dopingfri?

Det er vanskelig å gi et eksakt svar på ditt første spørsmål. Trolig vil det være vanskelig å få en helt dopingfri idrett. Siden det er knyttet stor prestisje, store premiepenger og store sponsorkontrakter til de som presterer godt, vil det trolig alltid være noen som jukser for å oppnå suksess. Vi jobber hver dag for å få en ren idrett og et dopingfritt samfunn.
 
2. Hvorfor doper utøverne seg?

Topputøvere doper seg for å få en større effekt av treningen. Motivet for å dope seg varierer fra person til person, men i et idrettslig perspektiv doper man seg får å kunne prestere bedre i en konkurransesammenheng.
 
3. Hvorfor er doping et etisk problem?

Doping blir et etisk problem fordi utøverne ikke konkurrerer på like vilkår. Hele tanken bak idrettslige konkurranser er at utøverne konkurrerer mann mot mann og kvinne mot kvinne. Den som har trent mest og best vinner. Det er ikke den som har jukset ved å tilføre kroppen ulovlige stoffer som skal gå av med seieren.

Mvh Geir Holden

Publisert: 22.05.15 - Oppdatert: 01.12.16

22. mai 2015