Langtidsffekt ved EPO-bruk og testosteron?

Hva vet vi i dag om ettereffekten av f.eks. testosteron og EPO? Hvilke fordeler vil fortsatt henge igjen etter en evt. utestengelse?

Når det gjelder EPO, så er det, meg bekjent, ikke sett/publisert noen studier som viser en ettereffekt av EPO etter en evt utestengelse (dvs si etter lang tid, ≥ 2år). Effekten av EPO-bruk henger i hovedsak i til blodprosenten (hemoglobinnivået) er nede i normalt område igjen, og det kan ta noen uker/få måneder. Man kan ikke utelukke at hardere/mer intense treningsdoser, som man kanskje kan orke i større grad under EPO-påvirkning, kan bidra til at prestasjonsfremmende effekter sitter enda noe lenger i, men sannsynligvis ikke veldig lenge. Resteffekter av EPO etter en utestengnelsesperiode på f. eks. 2 år, har ikke vært særlig debattert. Her kan det imidlertid være forhold man ikke kjenner til, så med forbehold om dette, så er det ikke kjent at fordelaktige effekter av EPO skal kunne være tilstede etter en så lang tidsperiode som tilsvarende en utestengelsesperiode.

Imidlertid, når det gjelder testosteron/anabole steroider, så stiller det seg annerledes. Her har forskning på dyr vist at man kan ha fordeler av slik bruk over lang tid, dvs at det etableres en form for "muskel-hukommelse" som gjør at muskulaturen reagerer bedre på senere styrketrening etter tidligere bruk av anabole steroider. I en tidligere studie ble mus eksponert for anabole steroider i en kort periode. Dette resulterte i økt muskelmasse og et økt antall cellekjerner i muskelfibrene. Etter tre måneders avbrekk fra steroider (noe som tilsvarer omtrent 15% av levetiden til mus) vokste musklene deres med 30% dersom de ble eksponert for 6 dager med belastningstrening. Ikke-behandlede mus viste ingen signifikant vekst i samme periode. Dette er en meget betydelig forskjell i hvordan musklene svarer/reagerer på styrketrening etter en tidligere periode med bruk av anabole steroider. Dersom samme mekanisme for "muskel-hukommelse" opptrer hos mennesket, kan man snakke om en effekt som kan vare i opptil flere tiår. Resultatene av denne forskningen kan føre til en ny debatt omkring dagens dopingregler fastsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA). WADA opererer i dag med en utestengelse på maks 2 år for idrettsutøvere som blir tatt for doping, noe som utvides til 4 år fra 1. januar 2015. Hvis forskningsresultatene fra duyremodeller er direkte overførbare til mennesker, så bør kanskje maksimalstraffen på sikt økes/utvides ytterligere for denne typen stoffer. Det gjenstår imidlertid å se i hvilken grad det samme gjelder for mennesker. Forskning på dette spennende feltet er bl.a. gjort av Jo Bruusgaard, Universitetet i Oslo.

Når det gjelder bivirkinger knyttet til bruk av anabole steroider, så er bivirkningspotensialet betydelig. Flere av bivirkningene kan vedvare over år, og noen blir permanente, så bruk av anabole steroider kan potensielt gi alvorlige, og noen ganger livstruende, helsemessige konsekvenser av (livs)lang varighet.


Mvh

Per Wiik Johansen
Medisinsk sjef, Antidoping Norge

Publisert: 26.09.14 - Oppdatert: 01.12.16

26. september 2014