Lovlig stoff med anabol virkning?

Hei! Jeg lurer på om MK-677 er lovlig i Norge?

Hei.

Doping er ulovlig etter straffelovens §234 og §235 og legemiddellovens §24a. I «Forskrift om hva som skal anses som dopingmiddel» (Lovdata) er ikke dette stoffet oppført som dopingmiddel. Stoffet står oppført på idrettens dopingliste, og er med det forbudt i og utenfor konkurranse.

Stoffet er med det per definisjon forbudt i idretten, men rammes ikke av lovbestemmelsene i straffeloven og legemiddelloven. 

Derimot vil slike stoffer anses som omfattet av legemiddeldefinisjonen, og derfor anses som legemidler etter en forhåndsvurdering. Regelverket for både import ved forsendelse og medbringing av legemidler (fysisk å ha med seg legemidler ved grensepassering) vil derfor være gjeldende. Da disse legemidlene ikke har markedsføringstillatelse i Norge, vil postforsendelser ikke være tillatt.

Du kan lese mer om dette regelverket på Statens legemiddelverk sine nettsider www.legemidlerfrautlandet.no

Publisert: 07.02.17

07. februar 2017