Påvist veksthormonmangler

Hei. Jeg lurer på hvis en gutt på 13 år får påvist veksthormonmangler, og i tillegg er tilveksten dårlig. Hvis han da begynner på veksthormon, blir dette da doping når det er medisinsk grunnlag for det? Han deltar på landslag. Vil han da ikke kunne stille i internasjonale konkurranser? Han vil nok måtte ha behandling noen år, og vil de samme reglene gjelde når han fyller 15 år?

Svar:
Hei!

Alle utøvere under 15 år gis et generelt fritak for bruk av legemidler, selv om de inneholder forbudte stoffer. Dette forutsetter at utøver konkurrerer på et nasjonalt nivå. Unntak er utøvere som deltar på et internasjonalt nivå. Disse må forholde seg til sitt internasjonale særforbund sitt regelverk.

På generelt grunnlag må utøvere som skal delta internasjonalt, sjekke med relevant internasjonalt særforbund (tips: gå inn på nettsiden for kontaktinformasjon og regelverk) om de krever søknad. Oppgi da også alder, og hvilke konkurranser som er aktuelle for utøver.  

Deltar han i konkurranser som ikke kommer innunder det int. forbundet, så skal han forholde seg til norsk praksis, og det betyr at fra fylte 15 år må utøver ha godkjenning for denne type behandling. Utøver må søke senest 30 dager før han/hun trenger godkjenningen.

Svart av:
Christine Helle, tidligere leder av toppidrettsavdelingen v. Antidoping Norge.Publisert: 21.10.14 - Oppdatert: 01.12.16

21. oktober 2014