Skjoldbruskkjertel, struma

Hei, er litt nysgjerrig på om bruk av anabole serioder og påvist knutestruma har noen sammenheng. Og hvilken påvirkning bruk av testo kan ha på skoldbukskjertelen

Hei.

Takk for henvendelse.

Dette spørsmålet har vi ikke svart på før. Etter søk i faglitteratur kan man ikke tilsi at dette er veldig fremtredende. AAS (anabole androgene steroider) kan redusere TBG (thyroxinbindende globulin; bindeprotein for thyroxin i plasma), slik at totalkonsentrasjonen av thyreoideahormoner går ned. Man kan nok ikke se bort fra muligheten for at AAS kan bidra til strumautvikling, men det er i alle fall svært lite beskrevet om dette i litteraturen.
Vi har ikke så mye mer å bidra med på dette spørsmålet, men håper du kan bruke dette "negative" svaret likevel. Det viser i alle fall at det ikke er noen klar og dokumentert sammenheng, men at en bidragende effekt ikke kan utelukkes.

Hilsen
Dopingkontakten 800 50 200

Publisert: 06.04.16 - Oppdatert: 01.12.16

06. april 2016