Testosterone. Prolaktin. Ereksjon.

Er nå snart i 5/u av en 12/u kur med Testosterone enanthate only. Doseringen er 500mg/uke. Alder 26. 7 års treningserfaring. Har merket meg at jeg har vanskeligheter med å få, og opprettholde ereksjon. Kan dette ha noe med prolactin nivå å gjøre? Kan det være jeg ligger for høyt i østrogennivå, og vil supplering med 10-20mg Nolvadex kunne være lurt? Har ikke merket noen tegn til Gyno.

Hei.

Takk for henvendelse.

Årsaker til forhøyet Prolaktin

1. Prolaktin øker i forskjellige fysiologiske situasjoner. Relevant i denne sammenhengen er at prolaktin øker i situasjoner med økt stress. Prolaktin øker også i forbindelse med økt fysisk aktivitet. I disse situasjonene normaliseres prolaktin konsentrasjonen i blodet relativt raskt etter stresset eller den økte fysiske aktiviteten er over. Det er derfor ikke snakk om noen permanent økning i prolaktin.

2. En annen vanlig årsak til forhøyet prolaktin er behandling med psykofarmaka. Det gjelder psykofarmaka som virker ved å blokkere virkningen av dopamin, som er en vanlig transmittersubstans i nervesystemet, og som overfører informasjon mellom nerveceller. Dopamin fra hypothalamus virker i hypofysen hemmende på prolaktinsekresjonen. Når dopaminvirkningen blokkeres av psykofarmaka, fører det derfor til økt prolaktinsekresjon fra hypofysen. Vanligvis normaliseres prolaktinsekresjonen relativt raskt etter at bruken av slike psykofarmaka er avsluttet.

3. Behandling med østrogener fører også til økt prolaktinsekresjon. Androgener har ingen slik effekt, og det er tvilsomt om aromatiserbare androgener danner så mye østrogener at det øker prolaktinsekresjonen. Tror derfor det er relativt lite sansynlig at økt prolaktinsekresjon har noe med ereksjonssvikten å gjøre. For å få klarhet i det bør prolaktinkonsentrasjonen måles. Det er ellers velkjent at både psykisk og fysisk stress kan redusere Kjønnsdriften.

Håper du fikk svar på det omfattende spørsmålet ditt.

Ønsker deg lykke til.

PROLAKTIN

Generelt: Prolaktin produseres i hypofyseforlappen. Hormonet stimulerer utvikling av mammakjertelen og laktasjon hos gravide kvinner. Prolaktin er også et stresshormon som reagerer raskt på stress. Proteininntak øker prolaktinnivået i plasma. Konsentrasjonen øker kraftig under svangerskap.

Indikasjoner:

Hos kvinner: Gonadeinsufficiens, galaktorrè, oligomenorrè, infertilitet

Hos menn: Gonadeinsufficiens, galaktorrè, infertilitet, impotens, redusert libido.

Prøvetaking og prøvehåndtering: Serum, gelrør. Fysisk og psykisk stress må unngås før prøvetaking. Prøven bør tas fastende etter at pasienten har vært oppegående i minst 3 timer.

Referanseområde:

Kvinner: 72-510 mE/L.

Menn: 86-390 mE/L

Feilkilder: Betydelige døgnvariasjoner, med høyeste verdier om natten under søvn. Stress og proteininntak gjennom dagen utløser spontane variasjoner.

Hva som kan ha forårsaket høye prolaktinnivåer, bør du spørre fastlegen>din om. Han kjenner hele din sykehistorie og kan ut fra den finne årsak. Blant annet kan enkelte medikamenter påvirke problaktinnivået (prolaktin dannes i hypofysen). Økt prolaktinnivå virker både på tenning og spenningsoppbygging, så det er mulig det økte nivået kan ha spilt inn på ereksjonen. Mulig alt går tilbake til din gamle lyst, når hormonene dine blir på et normalt nivå.

Hilsen

Dopingkontakten 800 50 200

Publisert: 04.02.14 - Oppdatert: 01.12.16

04. februar 2014