Tilfeldig dopingtest på treningssentre

Hvorfor er det ikke lenger lov med tilfeldige tester på treningssentre?
Jeg forstår det har med datatilsynet å gjøre, men det var lov før og ikke nå som steroider er kvalifisert som narkotika?
Nå blir det jo opp til politiet og behandle dette som en narkotikasak. Hva kan vi gjøre for å gjøre det enklere for antidopingarbeidet?

Hei

Et treningssenter som er medlem av Rent senter – programmet og som har fått konsesjon av Datatilsynet har anledning til å be medlemmet om å signere en avtale om dopingkontroll. Dersom avtalen ikke signeres kan treningssenteret avslutte medlemskapet. Det er Antidoping Norge som gjennomfører kontrollen på vegne av senteret.

Politiet kan benytte tvangsmidler dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling (det finnes også tilleggsvilkår for de enkelte tvangsmidlene) , jf. strpl. kap. 14.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at bruk av dopingmidler (herunder steroider) omfattes av legemiddelloven § 24 a og ikke av narkotikabestemmelsene.

Ta kontakt om du har ytterligere spørsmål.

Mvh

Britha Røkenes

Publisert: 23.09.14 - Oppdatert: 01.12.16

23. september 2014