unngå å få damepupper

Så lenge man bruker antiøstrogener under AAS vil man ikke oppleve gynekomasti. Stemmer det? Gutt 16år

Hei, og takk for din henvendelse.

"Antiøstrogener" er ment å gjøre to ting;

1. Det opptar plassen i de reseptorene det kommer i kontakt med slik at testosteronet ikke kan feste seg til disse. (SERM)

2. Det forhindrer enzymet «aromatase» i omdanne testosteron til østrogen. (AI)

Det viser seg å være store individuell forskjeller i hvor raskt gynekomasti inntreffer, selv om man bruker samme preparat(er) med anabole steroider i samme doser. Selv ved bruk av antiøstrogener. Man antar at individuelle ulikheter spiller en betydelig rolle. Om antiøstrogener i alle tilfeller oppveiet gynekomasti, ville mange færre brukere av AAS fått det. Antiøstrogener er velkjent og brukes av mange som tar AAS. En del brukere som tar antiøstrogener får altså likevel gynekomasti.

Et annet og kanskje viktigere aspekt med bruk av antiøstrogener og «post cycle therapy» generelt, er at man forsøker å finne tilbake til utgangspunktet i hormonbalansen før man startet på en kur. Utgangspunktet er også individuelt. De færreste kjenner til disse verdiene. Vi har altså en rekke hormoner som står i naturlig balanse. Når man tilfører et bestemt hormon vil dette forstyrre hele denne balansen. Spesielt kritisk for en gutt/mann er at man får relativt høye verdier av testosteron, undertrykt egenproduksjon av testosteron og høye østrogenverdier. Alle menn har også østrogen naturlig og er avhengig av at dette hormonet er i balanse. For mye er ikke bra, ei heller for lite. Ved bruk av antiøstrogener er målet å holde østrogennivået tilnærmet den naturlige balansen. Hvordan man kan klare å dosere dette når man ikke vet sitt eget utgangspunkt, og hvilke østrogenverdier man har gjennom en kur som endrer seg avhengig av hvor man er i kuren, preparat(er), doser og individuelle forskjeller, fremstår som forunderlig. Man blir nødt til å «føle» seg frem og gjette. Det er vanskelig selv for spesialister (endokrinologer) å gjenopprette en naturlig hormonbalanse når de får en pasient med hormonforstyrrelser. Altså, en fagperson med mange års utdannelse som har spesialisert seg på hormonsystemet, og som har utstyr til å foreta de riktige målinger og kontroller, klarer altså ikke gjenskape denne balansen 100%. Derimot får man stadig høre fra miljøet at en bruker enkelt klarer dette gjennom å «føle» seg frem og følge faste preparater og doseringer satt av andre brukere.

Utfallet kan være følgende:

Underdosering: Uforandret eller for lite virkning – potensielle bivirkninger av høyt østrogennivå vedvarer

Overdosering: Potensielt meget alvorlige bivirkninger kan inntreffe ved for lite østrogen

Bivirkninger av antiøstrogener: Antiøstrogener er i seg selv hormoner - oftest foreskrevet av leger ved fertilitetsklinikker - og foreskrevet til kvinner med brystkreft som har gjennomgått menopause. Dette er tunge medisiner som i seg selv kan gi bivirkninger.

Sammen med antiøstrogener er det også vanlig å bruke «Human Chorionic Gonadotropin» – forkortet «hcg». Dette er et «graviditetshormon» som påvirker gonadene hos begge kjønn. Hos menn øker testosteron- og spermieproduksjon. Problemet med dette er at det er «hcg» som «manipulerer» testiklene til å produsere testosteron. Hypofysen slår altså ikke «på» systemet igjen. Testosteronnivået i blodet øker ved bruk av «hcg» (og antiøstroger). Hypofysen registrerer dette og vil fortsatt ikke «skru på knappen» igjen. Brukeren kan føle seg bedre ved bruk av "pct", og begynner da kanskje på en ny kur med AAS. Hypofysen fortsetter å være avstengt - og slik fortsetter det. Dette er den kanskje største misoppfatningen i miljøet. Man tror kroppen er «frisk» igjen fordi man registrerer at man føler seg bedre, og antar at alt er i orden fordi testiklene produserer testosteron igjen.

Verden er ofte ikke så svart-hvitt og enkel som man kanskje skal ha det til.

Med vennlig hilsen

Morten Heierdal

Publisert: 07.12.16

07. desember 2016