Per Wiik Johansen

Medisinsk sjef i Antidoping Norge.

 

Svarer på spørsmål om:

 • Bruk av legemidler
 • Fritakssøknader
 • Farmakologi/Endokrinologi

Per Wiik Johansen er medisinsk sjef I Antidoping Norge, medlem av Medisinsk Fagkomité og er til daglig seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for Legemiddelkomite og- sikkerhet, Avdeling for Farmakologi.

 

 

 

  

Utdanning

 • Spesialist i klinisk farmakologi
 • Cand.pharm(1981)
 • Cand.med(1991)

Erfaring

 • Seksjonsoverlege. Avdeling for farmakologi, Oslo Universitetssykehus
 • Leder av legemiddelkomitéen, Oslo Universitetssykehus
 • Undervisning innen endokrinologi og farmakologi fra Høgskolen i Oslo og Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • Klinisk farmakologi ved Statens rettstoksikologiske institutt, Rikshospitalet, Ullevål Sykehus og Oslo Universitetssykehus
 • Rådgiver i Health, Medical and Research Comittee, WADA
 • Medisinsk rådgiver i Antidoping Norge siden 2003

Svarer på spørsmål innen

Farmakologi/endokrinologi, det vil si bruk av legemidler, effekter/bivirkninger av legemidler og fritakssøknader/kriterier

Publisert: 19.08.14 - Oppdatert: 20.01.16