Diagnostikk

Bivirkninger som følge av bruk av AAS i suprafysiologiske doser, varierer mye fra person til person. Det gjør at det kan være vanskelig å diagnostisere AAS-bruk.

Dessuten er brukerne generelt lite villige til å fortelle om sitt AAS-bruk, og det bidrar ytterligere til at det ofte er vanskelig å avdekke AAS-bruk. Det er derfor viktig at pasienter med symptomer og tegn som gir mistanke om AAS-bruk, blir spurt direkte om de bruker eller har brukt AAS. Diagnosen må baseres på sykehistorie, funn ved fysiske undersøkelser og resultater av relevante laboratorieanalyser.

Tidlig diagnose er viktig, fordi det øker mulighetene for å hjelpe pasienten ut av bruken, og det reduserer risikoen for at pasienten skal få vedvarende helseskader.