Hvilke fysiologiske virkninger har androgenene?

Testosteron, som er det viktigste av androgenene, påvirker funksjonen til de fleste av kroppens vev. I testiklene og binyrebarken produseres det også andre androgener, men sammenlignet med testosteron er disse androgenene mindre potente.

Testosteron omdannes i noen vev til et mer potent androgen, dihydrotestosteron (DHT), og i andre vev til det kvinnelige kjønnshormonet østradiol. I disse vevene omdannes testosteron først til et annet hormon, som så formidler testosterons virkninger i målcellene.

De fysiologiske virkningene av testosteron er summen av virkningene av testosteron og virkningene av de hormonene som dannes fra testosteron.

  • I hypofysen, musklene, testiklene, beinmargen og deler av sentralnervesystemet virker testosteron uten omdannelse.
  • I huden, prostata, skrotum, penis og deler av sentralnervesystemet blir testosteron omdannet til dihydrotestosteron av enzymet 5α-reduktase.
  • I beinvevet, fettvevet og deler av sentralnervesystemet omdannes testosteron til det kvinnelige kjønnshormonet østradiol av enzymet aromatase. Omdannelsen av androgener til østrogener kalles ofte aromatisering.

Androgenene, som er fettløselige, diffunderer gjennom cellemembranen og inn i cellene. I målcellene virker androgenene ved å bindes til androgenreseptorer som er proteiner knyttet til DNA. Reseptorene fungerer som transkripsjonsfaktorer. Det vil si at når androgene bindes til reseptorene, fører det som regel til økt transkripsjon av genet og økt proteinsyntese.

I noen tilfeller fører reseptorbindingen til redusert gentranskripsjon og nedsatt proteinsyntese. På denne måten regulerer androgenene syntesen av proteiner, som på forskjellig vis styrer målcellenes funksjoner. Mengden androgenreceptorer i målcellene varier mye, og de forskjellige vevene har derfor ulik sensitivitet for androgenene.

Østradiol virker også ved å bindes til intracellulære reseptorer som er transkripsjonsfaktorer, og østradiol virker derfor som testosteron ved å påvirke proteinsyntesen i sine målceller.