Hvordan brukes AAS?

Når AAS brukes som dopingmiddel, er dosene suprafysiologiske, d.v.s. brukerdosene er større enn kroppens normale produksjon av androgener. Brukerdosene varierer svært mye. Moderate brukerdoser er 5 – 15 ganger høyere enn medisinske behandlingsdoser. Brukerdoser som er 20 – 40 ganger høyere er ikke uvanlig, og det er rapportert brukerdoser som er mer enn 100 ganger høyere enn de medisinske behandlingsdosene.

AAS brukes ofte i kurer som varer i 2 – 4 måneder, og i kurene er det er vanlig å kombinere injeksjonspreparater med tablettpreparater. Når brukerne starter en kur, øker de gjerne dosene trinnvis. Deretter er brukerdosene uendret i en lengre periode, før de trappes gradvis ned, når kuren skal avsluttes. Mellom kurene er det gjerne noen ukers pause.   

Det er også mange brukere som tar AAS kontinuerlig, og da gjerne i lavere doser enn i kurene. Ved kontinuerlig bruk er ikke målet først og fremst å få størst mulig muskler, målet er å få en ”vakker og profilert kropp”.