OVERSIKT OVER MYE BRUKTE PREPARATER

Tablettpreparater

Injeksjonspreparater

Tablettpreparater

METANDROSTENOLON

Andre navn: Averbol, Danabol, D-bol, Dianabol, Metanabol, Metandienon, Naposim, Pronabol, Reforvit, Russer, Russfemmer, Thai-russer  

Kjemisk struktur: 17α-metyl-17b-hydroksy-1,4-androstadien-3-one 1-dehydro-17a-metyltestosteron

Preparatomtale: Metandrostenolon ble utviklet av det amerikanske firmaet Ciba, og registrert som legemiddel i 1958 under navnet Dianabol. Preparatet ble raskt tatt i bruk av amerikanske idrettsutøvere. På grunn av omfattende bruk innen idretten ble Dianabol trukket fra det medisinske markedet midt på 1980-tallet.

Metandrostenolon er et av de mest populære AAS og produseres bl.a. i Thailand, Russland, Romania og Mexico. Det brukes både som tabletter (2.5, 5, og 10 mg) og injeksjonspreparat (25 til 60 mg/ml).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke kommentarer:

 • Østrogene bivirkninger. Metandrostenolon omdannes i kroppen til metabolitter med virkninger som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ofte til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk kan føre til betydelig væskeansamling i kroppen. 
 • Androgene bivirkninger. Metandrostenolon er et middels kraftig androgen, og bruk fører til de klassiske androgene bivirkningene som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Metandrostenolon har en litt mer anabol virkningsprofil enn andre AAS.
 • Leverpåvirkning. Metandrostenolon tilhører gruppen 17α-alkylerte anabole steroider og er derfor leverskadelig. Det gjelder først og fremst ved bruk av tabletter. Høye doser og langvarig bruk kan i sjeldne tilfelle føre til leversvikt og leverkreft.
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av Metandrostenolon og andre 17α-alkylerte anabole steroider fører til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og samtidig til økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratioen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Bruk kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Metandrostenolon i dopingdoser hemmer hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH).   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens hormonproduksjon er normalisert. 

Andre opplysninger:   Metandrostenolon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

STANOZOLOL

Andre navn: Anazol, Azolol, Nabolic, Stanabol, Stanol, Stanozodon, Stanozoland, Stromba, Strombafort, Strombaject, Winstrol, Winny, Winthrop

Kjemisk struktur: 17β-Hydroksy-17α-metyl-5α-androsteno[3,2-c]-pyrazol

Preparatomtale: Stanozolol ble utviklet av det britiske firmaet Winthrop. Det ble registrert som legemiddel i USA i 1962 av firmaet Sterling under navnet Winstrol.

Stanozolol er et av de mest populære AAS og produseres bl.a. i USA, Thailand, Filippinene, Spania, Hellas, Argentina, Paraguay og Moldova. Det brukes både som tabletter (2, 5 og 10 mg) og injeksjonspreparat (50, 100 mg/ml).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke kommentarer:

 • Østrogene bivirkninger. Stanozolol omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkninger som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ikke til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.  
 • Androgene bivirkninger. Stanozolol er et relativt svakt androgen. Bruk i dopingdoser vil likevel kunne føre til de klassiske androgene bivirkningene som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Stanozolol har en sterk anabol virkningsprofil, og regnes som et av de mest anabolt virkende AAS.
 • Leverpåvirkning. Stanozolol tilhører gruppen 17α-alkylerte anabole steroider, og er derfor leverskadelig. Det gjelder først og fremst ved bruk av tabletter. Høye doser og langvarig bruk kan i sjeldne tilfelle føre til leversvikt og leverkreft.
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av Stanozolol og andre 17α-alkylerte anabole steroider fører til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og samtidig til økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Bruk kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Stanozolol i dopingdoser hemmer hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH).   Det fører til redusert gonadefunksjon både hos menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens hormonproduksjon er normalisert.

Andre opplysninger:   Stanozolol er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

OXANDROLON

Andre navn: Anavar, Oxanabol, Oxafort, Oxandrin

Kjemisk struktur: 17b-hydroksy-17α-metyl-2-oksa-5a-androstan-3-on

Preparatomtale: Oxandrolon ble syntetisert i 1964 og markedsført av firmaet Searle (nå Pfizer) under navnet Anavar. Searle stoppet produksjonen i 1989. Senere overtok firmaet BTG produksjonsrettighetene og markedsfører nå oxandrolon under navnet Oxandrin.

Oxandrolon er blant de mest brukte AAS, og anvendes spesielt under nedtrappingen av dosene ved avslutningen av en kur. Preparatet produseres bl.a. i USA, Mexico og Thailand. Det brukes som tabletter (2.5, 5 og 10 mg).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke kommentarer:

 • Østrogene bivirkninger. Oxandrolon omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ikke til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.  
 • Androgene bivirkninger. Oxandrolon er mindre androgent enn de fleste AAS. Bruk vil likevel kunne gi androgene bivirkninger som akner, fet hud, kroppsbehåring og hårtap. Oxandrolon har en mer anabol virkningsprofil enn de fleste AAS, og er derfor et av de mest brukte AAS blant kvinner.    
 • Leverpåvirkning. Oxandrolon tilhører gruppen 17α-alkylerte anabole steroider, og er derfor leverskadelig. Det gjelder først og fremst ved bruk av tabletter. Høye doser og langvarig bruk kan i sjeldne tilfelle føre til leversvikt og leverkreft. Det er holdepunkter for at oxandrolon er mindre leverskadelig enn de fleste andre 17α-alkylerte anabole steroider, og derfor brukes oxandrolon ofte ved langvarige kurer.
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av Oxandrolon og andre 17α-alkylerte anabole steroider fører til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og samtidig til økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Bruk kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Oxandrolon i dopingdoser hemmer hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH).   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens hormonproduksjon er normalisert.

Andre opplysninger:   Oxandrolon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

OXYMETOLON

Andre navn: Anadrol, Anapolon, Drol, Oxydrol, ”Okser”

Kjemisk struktur: 17a-metyl-2-hydroksymetylen-17-hydroksy-5a-androstan-3-on

Preparatomtale: Oxymetolon ble syntetisert i 1959. Det ble markedsført av det farmasøytiske firmaet Syntex under navnet Anadrol tidlig på 1960-tallet.

Oxymetolon er et av de mest populære AAS og produseres bl.a. i USA, Mexico, Tyrkia, England, Spania og Thailand. Det brukes som tabletter (50 mg). 

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Oxymetolon omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshomroner (østrogener). Likevel kan bruk av Oxymetolon føre til brystutvikling hos menn. Årsaken er omdiskutert, men skyldes trolig at Oxymetolon binder til østrogene reseptorer og på den måten har østrogen effekt. Det passer også med at bruk kan føre til betydelig væskeansamling i kroppen.  
 • Androgene bivirkninger. Oxymetolon regnes som et middels kraftig androgen, og bruk fører til de klassiske androgene bivirkninger som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Oxymetolon har en sterkere anabol virkningsprofil enn mange AAS.
 • Leverpåvirkning. Oxymetolon tilhører gruppen 17α-alkylerte anabole steroider og er derfor leverskadelig. Det gjelder først og fremst ved bruk av tabletter.  Høye doser og langvarig bruk kan i sjeldne tilfelle føre til leversvikt og leverkreft. Det er holdepunkter for at Oxymetolon er et av de mest leverskadelige AAS. Årsaken er trolig at Oxymetolon brukes i høyere doser enn de fleste andre AAS.  
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av Oxymetolon og andre 17α-alkylerte anabole steroider kan føre til en kraftig reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og samtidig til økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Bruk kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Oxymetolon i dopingdoser hemmer hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH).   Det fører til redusert gonadefunksjon både hos menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens hormonproduksjon er normalisert. 

Andre opplysninger: Oxymetolon  er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

KLORDEHYDROMETYLTESTOSTERON

Andre navn: Oral Turinabol, Turanabol, T-bol, Turina, OT

Kjemisk struktur: 4-kloro-17a-metyl-17β-hydroksyandrosta-1,4-dien-3-on

Preparatomtale: Klordehydrometyltestosteron ble syntetisert av Jenapharm i Øst-Tyskland tidlig på 1960-tallet og markedsført under navnet Oral Turinabol. Preparatet var ”stats-steroidet” i Øst-Tyskland, og ble fra 1970-tallet og i nærmere 20 år gitt til flere tusen øst-tyske idrettsutøvere i henhold til ”Statsplan 14.25”. Målet var at systematisk bruk av Turinabol skulle bidra til å gjøre de østtyske idrettsutøverne til ”de beste i verden”.

Klordehydrometyltestosteron produseres bl.a. i Thailand og Romanina. Det brukes som tabletter (1 til 25 mg).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke kommentarer:

 • Østrogene bivirkninger. Klordehydrometyltestosteron omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ikke til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange AAS.
 • Androgene bivirkninger. Klordehydrometyltestosteron er mindre androgent og har en mer anabol virkningsprofil enn mange andre AAS. Bruk vil likevel kunne føre til androgene bivirkningene som akner, fet hud, kroppsbehåring og hårtap.   
 • Leverpåvirkning. Klordehydrometyltestosteron tilhører gruppen 17α-alkylerte anabole steroider og er derfor leverskadelig. Det gjelder først og fremst ved bruk av tabletter. Høye doser og langvarig bruk kan i sjeldne tilfelle føre til leversvikt og leverkreft.
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av Klordehydrometyltestosteron og andre 17α-alkylerte anabole steroider fører til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og til en økning LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Bruk kan også føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. 
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Klordehydrometyltestosteron i dopingdoser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens hormonproduksjon er normalisert.

Andre opplysninger: Klordehydrometyltestosteron er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b

 

Injeksjonspreparater

TESTOSTERON

Andre navn: Mange forskjellige preparatnavn

Kjemisk struktur: 4-androsten-3-one-17b-ol

Preparatomtale: Testosteron, som er kroppens viktigste androgene hormon, ble syntetisert i 1935 i Tyskland. Det finnes i dag et stort antall testosteron-preparater. Forskjellen mellom preparatene er først og fremst at testosteron er bundet til forskjellige karboksylsyrer. I de vanligste preparatene er testosteron bundet som propionat, enantat, cypionat eller undecanoat. Det finnes også preparater med andre testosteron-estere. Forskjellen mellom preparatene er at testosteron har forskjellig levetid i kroppen. Generelt vil de preparatene hvor testosteron er bundet til de lengste syrene, ha lengst levetid. Det er viktig å være klar over at bindingen til forskjellige syrer ikke endrer testosterons biologiske virkninger. 

Det finnes derfor et stort antall forskjellige testosteron-preparater til bruk både som injeksjonsløsninger og tabletter/kapsler, og det er store forskjeller på hvor mye testosteron preparatene inneholder.

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider AAS”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Testosteron omdannes i kroppen til det kvinnelige kjønnshormonet østradiol (aromatisering). Bruk av testosteron i dopingdoser vil derfor ofte føre til brystutvikling hos menn. Den økte dannelsen av østradiol vil også føre til økt væskeansamling i kroppen.
 • Androgene bivirkninger. Bruk av testosteron i dopingdoser fører til de vanlige androgene bivirkningene som akner, fet hud, kroppsbehåring og hårtap. For kvinner som bruker testosteron er risikoen for maskulinisering stor. Testosteron har også anabole virkninger, men er mindre anbolt en de AAS med sterkest anabol virkningsprofil, som t. eks. Stanozolol og Metandienon.
 • Leverpåvirkning. Testosteron har få eller ingen leverskadelige virkninger.
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Bruk av testosteron fører til en reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og til en økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Bruk av 17α-alkylerte anabole steroider utgjør imidlertid en langt større risiko for hjerte- og karsykdommer enn bruk av testosteron. Bruk kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Testosteron-preparater i dopingdoser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes. Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens produksjon av kjønnshormoner er normalisert.

Andre opplysninger:   Det er registrert flere Testosteron-preparater i Norge i form av kapsler, injeksjonspreparater og gel til påsmøring på huden. Testosteron står på WADA’s dopingliste. 

 

NANDROLON DECANOAT

Andre navn: Deca-Durabolin, Deca, Dobbel-deca, Hurtig-deca, Norteststeron

Kjemisk struktur: 17b-hydroksy-estr-4-en-3 one

Preparatomtale: Nandrolon decanoat ble utviklet av det amerikanske firmaet Organon, og registret som legemiddel i USA i 1962 under navnet Deca-Durabolin.

Nandrolon decanoat har, siden det ble produsert, vært et av de mest benyttede AAS. Det produseres bl.a. i Moldova, Paraguay, Hellas og India. Det brukes som injeksjonspreparat (25 mg, 100 mg og 200 mg/ml).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Nandrolon decanoat omdannes i liten grad i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Risikoen for at bruk av Nandrolon decanoat skal føre til brystutvikling hos menn er derfor liten. Det er også grunnen til Nandrolon decanoat fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.  
 • Androgene bivirkninger. Nandrolon decanoat har relativt lav androgen virkning, men bruk vil likevel kunne føre til de klassiske androgene bivirkningne som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Nandrolon decanoat tilhører de AAS som har en mer anabole virkningsprofil. 
 • Leverpåvirkning. Nandrolon decanoat er ikke et 17α-alkylert anabolt steroid og har ingen leverskadelige virkninger.                
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Nandrolon decanoat har relativt liten virkning på lipidmetabolismen sammenlignet med de 17α-alkylerte anabole steroidene. Likevel vil bruk av Nandrolon decanoat kunne føre til en reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og en økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). En reduksjonen i HDL/LDL-ratio vil øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.  Virkningen på blodtrykket er relativt liten.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Nandrolon decanoat i dopingdoser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens  produksjon av kjønnshormoner er normalisert.   

Andre opplysninger: Nandrolon decanoat er ikke registrert i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

TRENBOLON 

Andre navn: Finaject, Finaplix-H, Parabolan, Para, Tri-Trenabol, Tren

Kjemisk struktur: 17b-hydroksyestra-4,9,11-trien-3-one

Preparatomtale: Trenbolon ble utviklet av det franske firmaet Roussel-UCLF, og registrert som legemiddel i 1967 under navnet Parabolan. Det finnes forskjellige Trenbolon-preparater, og de skiller seg fra hverandre ved at Trenbolon er bundet til forskjellige syrer. Trenbolon-preparatene har hovedsakelig vært bruk som veterinær-preparater. Trenbolon heksahydrobenzylkarbonat er det preparatet som har vært brukt til behandling av mennesker. Trenbolon produseres ikke lenger til humant bruk, men er tilgjengelig produsert av ”illegale laboratorier”. Det brukes som injeksjonspreparat (50 mg/ml).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Trenbolon omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Likevel kan bruk av Trenbolon føre til brystutvikling. Årsaken er omdiskutert, men skyldes trolig at Trenbolon binder til reseptorer for det kvinnelig kjønnshormonet progesteron, som stimulerer brystvekst. Det at Trenbolon ikke omdannes til østrogener, er  grunnen til at Trenbolon fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.  
 • Androgene bivirkninger. Trenbolon er et sterkt androgen og er omtrent tre ganger så potent som testosteron. Bruk av Trenbolon fører derfor til de klassiske androgene bivirkningne som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Kvinner som bruker Trenbolon, er i stor fare for å bli maskulinisert. Trenbolon har også sterke anabole virkninger, og er mye brukt blant kroppsbyggere. 
 • Leverpåvirkning. Trenbolon er ikke et 17α-alkylert anabolt steroid og har få eller ingen leverskadelige virkninger.                
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Trenbolon har mindre virkning på lipidmetabolismen enn de 17α-alkylerte anabole steroidene. Likevel vil bruk av Trenbolon føre til en moderat reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og en liten økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Bruk av Trenbolon øker risikoen for å få høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Trenbolon i dopingdoser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens produksjon av kjønnshormoner er normalisert.   

Andre opplysninger:   Trenbolon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

BOLDENON 

Andre navn: Boldabol, Equipoise, EQ, Ganabol

Kjemisk struktur: 17b-hydroksy-androsta-1,4-diene-3-one

Preparatomtale: Boldenon ble utviklet av det amerikanske firmaet Ciba på begynnelsen av 1950-tallet og markedsført under navnet Parenabol. Det finnes forskjellige Boldenon-preparater, og de skiller seg fra hverandre ved at Boldenon er bundet til forskjellige syrer. Boldenon-preparatene har hovedsakelig vært bruk som veterinær-preparater. Boldenon-undecyclenat ble brukt i behandling av mennesker frem til slutten av 1970-tallet. Boldenon-undecyclenat brukes nå som veterinær-preparat under navnet Equipoise. Det er også tilgjengelig produsert av ”illegale laboratorier”. Boldenon brukes som injeksjonspreparat (25 og 50 mg/ml).                                     

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider (AAS)”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Boldenon omdannes i kroppen til metabolitter med virkninger som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk kan derfor føre til brystutvikling hos menn. Det gjør også at bruk av Boldenon fører til økt væskeansamling i kroppen.    
 • Androgene bivirkninger. Boldenon regnes som et middels kraftig androgen, og bruk fører til de klassiske androgene bivirkningene som akner, fet hud, økt kroppsbehåring og hårtap. Boldenon har en noe mer anabol virkningsprofil enn flere andre AAS. 
 • Leverpåvirkning. Boldenon er ikke et 17α-alkylert anabolt steroid og har ingen leverskadelige virkninger.                
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Boldenon har en mer moderat virkning på lipidmetabolismen sammenlignet med de 17α-alkylerte anabole steroidene. Bruk av Boldenon kan likevel føre til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og en liten økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Bruk av Boldenon kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Boldenon i doping doser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel flere måneder før kroppens produksjon av kjønnshormoner er normalisert.   

Andre opplysninger:   Boldenon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

METENOLON

Andre navn: Prim, Primo, Primobol, Primobolan Depot

Kjemisk struktur: 17β-Hydroksy-1-metyl-5a-androst-1-en-3-one

Preparatomtale: Metenolon ble utviklet av det amerikanske firmaet Squibb, og registrert som legemiddel i USA i 1962 under navnet Nibal Depot. Etter kort tid overtok det tyske firmaet Schering produksjonen og solgte Metenolon som Primobolan Depot. 

Metenolon er et de mest populære AAS, og anvendes ofte under nedtrapping av dosene ved avslutningen av en kur. Preparatet produseres bl.a.i Moldova, Spania og Tyrkia. Metenolon brukes som tabletter og injeksjonspreparat (100 mg/ml).

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider AAS”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Metenolon omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ikke til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.
 • Androgene bivirkninger. Metenolon er mindre androgent enn mange av de mest brukte AAS. Bruk vil derfor i mindre grad gi androgene bivirkninger som akner, fet hud, kroppsbehåring og hårtap. Metenolon er blant de AAS som har en mer anabol virkningsprofil, og er derfor mye brukt blant kvinner. 
 • Leverpåvirkning. Metenolon er ikke et 17α-alkylert anabolt steroid og har få eller ingen leverskadelige virkninger.                
 • Hjerte- og blodårepåvirkning.  Metenolon har moderat virkning på lipidmetabolismen sammenlignet med de 17α-alkylerte anabole steroidene. Bruk av Metenolon kan likevel føre til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og en liten økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Bruk av Metenolon kan føre til høyt blodtrykk, og det øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Metenolon i doping doser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel måneder før kroppens produksjon av kjønnshormoner er normalisert.   

Andre opplysninger: Metenolon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.

 

DROSTANOLON 

Andre navn: Drolban, Dromostanolon, Masteril, Masteron

Kjemisk struktur: 2a-metyl-androstan-3-one-17b-hydroksy

Preparatomtale: Drostanolon ble syntetisert i 1959 av det amerikanske firmaet Syntex og markedsført under navnet Drolban. Preparatet ble gradvis trukket fra markedet på slutten av 1990-tallet, og produseres ikke til humant bruk. Drostanolon er derfor bare tilgjengelig produsert av ”illegale laboratorier”.

På 1980- og 90-tallet var Drostanolon et av de mest populære AAS, og ble mye brukt ved avslutningen av en kur. Drostanolon brukes som injeksjonspreparat (50 og 100 mg/ml).  

Bivirkninger: Se faktaside om ”Vanlige bivirkninger ved bruk av anabole-androgene steroider AAS”.

Preparat-spesifikke bivirkninger:

 • Østrogene bivirkninger. Drostanolon omdannes ikke i kroppen til metabolitter med virkning som kvinnelige kjønnshormoner (østrogener). Bruk fører derfor ikke til brystutvikling hos menn. Det er også årsaken til at bruk fører til mindre væskeansamling i kroppen enn mange andre AAS.
 • Androgene bivirkninger. Drostanolon har moderate androgene virkninger, og vil derfor mindre grad gi androgene bivirkninger som akner, fet hud, kroppsbehåring og hårtap. Drostanolon er blant de AAS som har en mer anabol virkningsprofil.
 • Leverpåvirkning. Drostanolon er ikke et 17α-alkylert anabolt steroid og har få eller ingen leverskadelige virkninger.                
 • Hjerte- og blodårepåvirkning. Drostanolon har moderat virkning på lipidmetabolismen sammenlignet med de 17α-alkylerte anabole steroidene. Bruk av Drostanolon kan likevel føre til reduksjon i konsentrasjonen av HDL-kolesterol (”snill kolesterol”) og en liten økning i LDL-kolesterol (”slem kolesterol”). Denne reduksjonen i HDL/LDL-ratio øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Drostanolon øker risikoen for å få høyt blodtrykk, som også øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.
 • Gonadepåvirkning. Bruk av Drostanolon i dopingdoser fører til at hypofysens produksjon av gonadestimulerende hormoner (LH og FSH) hemmes.   Det fører til redusert gonadefunksjon hos både menn og kvinner. Etter avsluttet bruk tar det som regel måneder før kroppens produksjon av kjønnshormoner er normalisert.   

Andre opplysninger:   Drostanolon er ikke registret i Norge. Det står på WADA’s dopingliste. Bruk i Norge er forbudt i henhold til straffeloven, § 162b.