Psykiske bivirkninger

Fase 1

I startfasen på en kur opplever brukerne oppstemthet, økt selvtillit, økt energi, redusert tretthet, redusert søvnbehov og økt seksuallyst.  Denne opplevelsen av intenst velvære kan være med på å skape psykisk avhengighet av AAS-bruk. Den økte selvtilliten reflekteres i brukeres utsagn om at de kjenner seg ”sterke og uovervinnelige”, at de er ”kongen i gata” og lignende. Dette kan føre til at de får overdreven tro på egne evner. I en slik sinnstilstand kan brukerne oppleve det å bli motsagt som krenkende, og det gjør at de ofte reagerer med irritasjon, sinne og fiendtlighet i sosiale sammenhenger. Økning i seksuallysten er dels et direkte resultat av de suprafysiologiske dosene av AAS, men må også ses i sammenheng med brukernes økte selvtillit. Oppstemtheten kan forverres til en fullt utviklet manisk tilstand, men det kan også ende med dyp depresjon. AAS-bruk gjør at brukerne restituerer seg raskere etter en hard treningsøkt. Det fører gjerne til at treningsmengden økes kraftig, og at brukerne tilbringer mesteparten av fritiden på treningsstudio.

Fase 2

Denne fasen, som gjerne inntrer når brukerdosene er på det høyeste, preges av nedsatt impulskontroll, aggressiv atferd, økende mistenksomhet og redusert empati. Uskyldige blikk, kommentarer eller gester fra familie, venner eller fremmede blir av brukerne ofte feiltolket som provoserende eller truende. En tilstand, som på den måten preges av vrangforestillinger, kan i kombinasjon med dårlig impulskontroll lede til alvorlig voldsutøvelse, og familie og brukernes kjærester er spesielt utsatt.  Store og raske humørsvingninger, som er vanlig i denne fasen, blir en stor belastning for de nærmeste, og familie og kjærester søker ofte hjelp i denne fasen.

Fase 3  

Mellom kurene, hvor brukerne ikke tar AAS, opplever mange energiløshet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser, redusert selvtillit og depresjon. Redusert seksuallyst er også vanlig i denne fasen. Brukernes aggressive, selvopptatte og hensynsløse oppførsel, som ofte preger fase1 og 2, fører til at familie og nærstående trekker seg tilbake. Brukerne opplever derfor sosial isolasjon. Sammen med lav selvtillit, følelsen av å ha ”tapt alt” og å ha få framtidsutsikter gjør at en del brukere i denne fasen vurderer selvmord. Det er derfor viktig at selvmordsrisikoen kartlegges, og at forebyggende tiltak iverksettes. Mange AAS-brukere forsøker å håndtere sin depressive tilstand med bruk av alkohol og rusmidler, noe som ytterligere reduser søvnkvaliteten, hukommelsen, konsentrasjonsevnen og energinivået. Det er i denne fasen brukerne oftest søker hjelp.

 

Referanser

Galligani, N., Renck, A., & Hansen, S. Personality profile of men using anabolic androgenic steroids. Hormones and Behavior 1996; 30: 170–175.

Hartgens, F. & Kuipers, H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med. 2004; 34(8): 513-554.

Ip, E.J., Barnett, M.J., Tenerowicz, M.J. & Perry, P.J. The anabolic 500 survey: Characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy 2011; 31(8): 757–766.

Irving L.M., Wall, M., Neumark-Sztainer, D., Story, M.. Steroid use among adolescents: findings from Project EAT. J Adolescent Health 2002; 30(4): 243–252.

Kanayama, G., Hudson, J.I. & Pope Jr., H.G.. Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic-androgenic steroid abuse: A looming public health concern? Drug Alcohol Depend. 2008; 98(1-2): 1–12.

Kokkevi, A., Fotiou, A., Chileva, A., Nociar, A. & Miller, P. Daily exercise and anabolic steroids use in adolescents: A cross-national European study. Substance Use & Misuse 2008; 43: 2053–2065.

Katz, D. & Pope H.G. Anabolic-androgenic steroid-induced mental status changes. NIDA Res Monogr. 1990; 102: 215–223.

Pope, H.G., Kouri, E.M. & Hudson, J.L. Effects of supraphysiologic doses of testosterone on mood and aggression in normal men: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2000; 57(2): 133-140.

Su, T.P., Paliaro, M., Schmidt, P.J., Pickar, D., Wolkowitz, O. & Rubinow, D.R. Neuropsychiatric effects of Anabolic Steroids in male normal volunteers. JAMA 1993: 269: 2760-2764.