Sosiale bivirkninger

AAS-brukere vil ofte oppleve større trygghet og tilhørighet i samvær med andre brukere av AAS. Det kan føre til at brukerne fjerner seg fra sin vanlige omgangskrets og i hovedsak er sammen med mennesker med de samme interessene for dopingpreparater, kosttilskudd, trening, osv.

Mange av de som begynner å bruke AAS har hatt en problemfylt oppvekst. Det kan ha vært omsorgssvikt, psykisk og/eller fysisk mishandling, eller at de har blitt utsatt for mobbing eller har konsentrasjonsvansker. Mange av brukerne rapporterer om dårlig selvfølelse, og at de startet med kroppsbygging for å hevde seg i sosiale sammenhenger.

Ved bruk av AAS er det ikke bare brukerne som opplever bivirkninger og endringer, men de som har nære sosiale relasjoner til brukerne kan også oppleve det. AAS-brukere blir lettere sinte, sjalue, mistenksomme og agerer raskere med voldelige handlinger. Pårørende forteller ofte at livene deres ble negativt påvirket, og at de opplevde behov for støtte og hjelp.

Referanser:

Tommy Moberg, Gunnar Hermansson. I huvet på en steroidanvändare. Mediehuset i Göteborg 2014; ISBN 978-91-87514-41-8