Tegn på AAS-bruk

Når bør man mistenke bruk av AAS?

  • Tidlige tegn på AAS-bruk er økende opptatthet av trening og kosthold, stor vektoppgang på kort tid, utvikling av akner og store muskler.
  • Tidlige psykiske endringer ved bruk av AAS er oppstemthet, store og raske humørsvingninger, redusert egenkontroll og økt aggressivitet.