Alkohol

Alkohol står på dopinglista i enkelte idretter.

Alkoholholdige drikker inneholder etanol. I dagligtale omtales etanolholdig drikke ofte bare som alkohol. Alkohol er forbudt bare i noen få idretter, og kun i konkurransesammenheng. Grenseverdiene for alkohol er nå harmonisert til 0,10 promille i de aktuelle idrettene (se dopinglista).

Alkohol står ikke på dopinglista på grunn av sin prestasjonsfremmende effekt, men på grunn av faren for helseskadelige effekter, av hensyn til idrettens anseelse og av hensyn til sikkerheten i de idrettene der forbudet gjelder.

Alkohol er blant mange ansett for å være prestasjonsfremmende, spesielt for «å roe nervene» i presisjonsidretter. Det finnes lite vitenskapelig dokumentasjon som støtter denne teorien, faktisk er det påvist at alkohol er prestasjonsnedsettende, selv i små doser, når det gjelder både muskelstyrke, utholdenhet og presisjonsevne.

Bivirkninger

  • nedsatt prestasjonsevne
  • redusert konsentrasjon, hukommelse og læring
  • koordinasjonsproblemer
  • tretthet, kvalme
  • høy puls, økt blodtrykk
  • rusavhengighet
  • leverskader av ulike slag – skrumplever og leversvikt kan bli endestadiet ved langvarig misbruk
  • redusert nervefunksjon ved langvarig misbruk
  • fare for demensutvikling ved langvarig misbruk