Betablokkere

Betablokkere (β-blokkere) er en hyppig anvendt legemiddelgruppe som benyttes i behandling av en rekke hjerte-/karlidelser, for eksempel ved hjertesvikt, etter hjerteinfarkt, ved uregelmessig hjerterytme av ulike årsaker og ved høyt blodtrykk.

Betablokkere er forbudt bare i et fåtall idretter, og da primært i konkurranse (se dopinglisten). Den prestasjonsfremmende effekten av betablokkere er knyttet til presisjonsidretter, for eksempel skyting. Betablokkere reduserer flere av symptomene på prestasjonsangst, blant annet høy puls og skjelvinger, og er i så måte et effektivt dopingmiddel.

Det er risiko for å utvikle potensielt alvorlige bivirkninger hos friske personer som bruker betablokkere.

Bivirkninger

  • kvalme, diaré og hodepine
  • kalde hender og føtter
  • hjerterytmeforstyrrelser av ulike slag
  • synsforstyrrelser
  • redusert konsentrasjonsevne
  • depresjon
  • mareritt
  • impotens
  • hjertesvikt

Mer om betablokkere og medisinsk fritak.