Cannabis

Cannabis er en samlebetegnelse for de rusmidlene som er kjent som marihuana, hasjisj, kif, bhang og ganja.

Virkestoffet heter THC (tetrahydrocannabinol). THC har vært brukt i medisinen i årtusener, og virker blant annet dempende på kvalme, brekninger og smerter, men bruken er sterkt begrenset på grunn av faren for misbruk.

Cannabis står ikke på dopinglisten på grunn av prestasjonsfremmende effekt, men på grunn av de helseskadelige effektene, og fordi bruk av cannabis er ansett for å skade idrettens anseelse.

Cannabis er, som de fleste andre rusmidler, prestasjonsbegrensende og fører til dårligere reaksjonsevne, koordinasjon og kognitiv kapasitet. Cannabis kan spores i en dopingprøve i inntil flere uker etter at stoffet ble inntatt – avhengig av mengden som er røkt.

Bivirkninger

  • redusert prestasjonsevne
  • tretthet, sløvhet, søvnighet
  • konsentrasjonsvansker
  • høy puls, røde øyne og blodtrykksfall
  • redusert hukommelse og læringsevne
  • rusavhengighet
  • psykoser («cannabispsykose»)