Kokain og amfetamin

De narkotiske stoffene amfetamin og kokain er sentralstimulerende midler som i mange år har vært brukt i idrettssammenheng.

AMFETAMIN
Amfetamin er et kjemisk framstilt stimulerende middel. Amfetamin ble tidligere brukt til å behandle ulike psykiatriske lidelser og som slankemiddel. I dag brukes det i behandlingen av ADHD.

Det er kjent at amfetamin blir brukt av jagerflypiloter for at de skal holde seg våkne og konsentrerte under lange tokt. Av samme grunner har amfetamin og kokain i mange år vært brukt som dopingmiddel i idrettssammenheng.

Bivirkninger

  • uro, rastløshet, nervøsitet og søvnproblemer
  • hjertebank, økt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser – også hjerteinfarkt og hjerneslag er registrert
  • aggressivitet / voldelig atferd
  • psykiske bivirkninger (utagerende, paranoia, hallusinasjoner osv.)
  • ved hard fysisk aktivitet: økt risiko for forhøyet kroppstemperatur («heteslag»), muskelskade, nyresvikt, koma og død
  • rusavhengighet

KOKAIN
Av de stimulerende midlene som forekommer naturlig, er kokain av dem som virker kraftigst. Kokain er et svært avhengighetsskapende narkotisk stoff.

Kokain kan inntas på flere måter: gjennom munnen, ved sniffing, ved inhalasjon/røyking og intravenøst. Kokain har vært tillagt en rekke prestasjonsfremmende og helsebringende egenskaper og har en tilsvarende rus som amfetamin.

I dag brukes ikke kokain som legemiddel i noen form.

Bivirkninger
Bivirkningene er de samme som for amfetamin (se over), men kokain virker kraftigere på hjertet enn amfetamin, og derfor forekommer brystsmerter og hjerteinfarkt hyppigere ved bruk av kokain.

Dopinglisten
Kokain og amfetamin står på dopinglisten. Amfetamin og kokain er å anse som narkotika. Besittelse, kjøp og salg av disse medfører straffeansvar. Narkotiske stoffer som hasj, marihuana, kokain, amfetamin, GHB, heroin og morfin er forbudt å bruke i forbindelse med idrettskonkurranser. Helse og ærlighet er to av idrettens grunnverdier. Disse verdiene er ikke forenlige med bruk av dopingmidler.