Testosteron

Testosteron er det normale mannlige kjønnshormonet og er også utgangspunkt for de anabole steroidene.

Effekten man har av å bruke testosteron er å få en rask oppbygging av muskler.

  • Kroppen produserer selv testosteron og epitestosteron, og utskiller disse til urinen i forholdet 1:1.
  • Bruk av testosteron øker T/E-ratio (målt i urinprøve), og ved T/E-ratio større 4 vil prøven håndteres som et atypisk funn og videre analyser vil utføres etter bestemte kriterier.
  • En som vil bedre prestasjonene sine ved å ta testosteron kan da også ta epitestosteron for å opprettholde kroppens normalbalanse mellom testosteron og epitestosteron. (T/E ratio).
  • Epitestosteron brukes da som et maskeringsmiddel for å skjule bruk av testosteron. Høye verdier av begge stoffene kan tyde på bruk av testosteron som er forsøkt skjult gjennom tilførsel av epitestosteron.