Foto: Geert Pieters/Unsplash
Foto: Geert Pieters/Unsplash

Ren trening

Det finnes ulike tilnærminger til å forebygge dopingbruk.

En av metodene som har blitt studert de senere årene er effekten av teoretisk undervisning og gruppediskusjoner om ernæring, treningsalternativer til dopingbruk, konsekvenser av dopingbruk, gruppepress og metoder for å takle dette, kombinert med praktisk opplæring i styrketrening og løfteteknikk.

I samarbeid med Universitet i Bergen og Norges Idrettshøgskole gjennomførte Antidoping Norge i 2015 en studie på effekten av dopingforebygging gjennom antidopingopplæring og praktisk styrketrening – Hercules studien (1). Studien var blant annet basert på den såkalte ATLAS-studien fra USA (2). Studien viste at undervisningsmetoden hvor antidopingundervisning ble kombinert med praktisk trening, var effektiv i å gi elevene økt kunnskap om anabole steroider og deres negative effekter, i tillegg til økt mestringstro knyttet til gjennomføring av styrketrening.

Antidoping Norge ønsker å legge til rette for dopingfrie og helsefremmende treningsmiljøer. Vi mener at flere som jukser seg til en veltrent kropp ved hjelp av slankende eller muskeloppbyggende dopingpreparater ikke vet at målet kan nås gjennom effektiv og ren trening av høy kvalitet, helt uten negative bivirkninger, og uten å bryte loven. Antidoping Norge tilbyr flere Ren Trenings-konsepter som er bygget på prinsippene fra Hercules- og andre lignende studier. Programmene benyttes i videregående skoler og blant innsatte i fengsler. Fra 2019 ønsker vi å tilpasse konseptet til bruk i rusomsorgsinstitusjoner.

«Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt mulig, men tar lengre tid». 

Informant, bruker av anabole androgene steroider. Fra masteroppgaven: «Anabole steroider blant kvinner» Ingveig Innerdal (2015) Norges Idrettshøgskole

Arenaer

Les mer om hvilke arenaer vi tilbyr konseptet på.

Intervensjonen som ble brukt i Hercules-studie er tilpasset en hektisk skolehverdag og tilbys nå til videregående skoler i kommuner og fylkeskommuner som samarbeider med Antidoping Norge om Lokal mobilisering mot doping.

Ren Trening i videregående skole består av klasseromsundervisning og gruppediskusjoner om konsekvenser av dopingbruk, treningslære og treningsplanlegging, ernæring og kosttilskudd, og praktisk styrketrening og løfteteknikk. Undervisningen etterfølges av en treningsperiode som følges opp av en lærer på skolen. Antidoping Norge stiller med foredragsholder og instruktør som gjennomfører teorileksjoner, samt praktisk opplæring i løfteteknikker.

Alle deltakere får brosjyren «Ren Trening» og et styrketreningsprogram utviklet i samarbeid med Norges Idrettshøgskole.

For mer informasjon om Ren trening i videregående skole, ta kontakt med marte.glad@antidoping.no

Ifølge en rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo fra 2016 har hver fjerde innsatt i norske fengsler bruk eller bruker doping (3). Flere studier har påpekt en sammenheng mellom bruk av anabole androgene steroider, aggresjon og voldsbruk. Forebygging av dopingbruk handles således ikke utelukkende om negative helsekonsekvenser, men også om kriminalitets-, konflikt- og voldsforebygging.

Med Ren Trening i fengsel ønsker Antidoping Norge å begrense dopingbruk blant innsatte i norske fengsler, stabilisere og bedre forståelsen av konsekvensene av dopingbruk, samt motvirke ytterligere forverring hos nåværende dopingbrukere.

Gjennom kombinert teoretisk og praktisk opplæring er målet å gjennom bedre kunnskap om doping, styrketrening og ernæring, gi innsatte praktiske ferdigheter i treningsplanleging og løfteteknikk, mestringstro og motivasjon til å oppnå gode treningsresultater uten bruk av doping eller andre prestasjonsfremmende midler dersom man jobber hardt og målrettet over tid.

Ren Trening i fengsel gjennomføres i utvalgte fengsler etter avtale med Antidoping Norge. Antidoping Norge stiller med foredragsholder og instruktør som gjennomfører teorileksjoner innen treningslære, ernæringslære og doping, samt praktisk opplæring i løfteteknikker.

For mer informasjon om Ren Trening i fengsel, ta kontakt med bo.lindblad@antidoping.no

Antidoping Norge vil i 2019 teste ut konseptet Ren Trening i utvalgte rusomsorgsinstitusjoner.

Referanser

  1. Sagoe, D. et al. (2016). Doping prevention through anti-doping education and practical strength training: The Hercules program. Performance Enhancement & Health, 5, 24-30.
  2. Goldberg, L. et al. (1996). Effects of a multidimensional anabolic steroid prevention intervention: The Adolescents Training and Learning to Avoid Steroids (ATLAS) program. JAMA, 276, 1555-1562.
  3. SERAF rapport 2/2016 Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel