Forskning

Antidoping Norge ønsker å være en kunnskapsorganisasjon og en foregangsorganisasjon, også når det gjelder forskning og utvikling.

For å drive et effektivt antidopingarbeid, både når det gjelder forebyggende arbeid og kontrollarbeid, kreves det en kunnskapsbasert tilnærming.

Antidoping Norge har derfor i en årrekke støttet ulike forskningsprosjekter på ulike nivå, som har generert viktig kunnskap for å utvikle antidopingarbeidet.

Antidoping Norge har i sin forskningsstøtte spesielt satses på fire fagområder:

  • Idrettsfysiologi
  • Idrettsjuss
  • Idretts- og samfunnsvitenskap
  • Idrettsmedisin