Forskning

Antidoping Norge skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer kvalitet og utvikling.

Vi skal søke og stimulere eksterne fagmiljøer til å forske på problemstillinger som er relevante for antidopingarbeidet, samtidig som vi skal produsere egne forskningsresultater, artikler, kronikker og fagstoff. Stiftelsens forskningsarbeid koordineres av et internt forsknings- og evalueringsforum.