Forskningsmidler

Vi ønsker å øke kompetansen og interessen for antidopingrelaterte problemstillinger blant norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Antidoping Norge og Norges Skiforbund inngikk i 2014 en avtale om økonomisk støtte til et forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole. 

Dette skal bidra til å fremme en helhetlig og kontinuerlig satsning på forskningsprosjekter med relevans for antidopingarbeidet. Forskningssamarbeidet mellom NIH og Antidoping Norge skal:

  • Initiere forskningsprosjekter som holder høy vitenskapelig kvalitet
  • Gi økonomisk støtte tilprosjekter som er relevante for antidopingarbeidet 

Samarbeidet skal sikre faglig bredde i utvalgte forskningsprosjekter slik at ulike fagtradisjoner, metoder og problemstillinger inkluderes. Eksempelvis vil medisinsk, fysiologisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk rettet forskning være svært relevant i antidopingarbeidet.

Det oppfordres også til å søke WADA og andre relevante institusjoner om forskningsmidler. Antidoping Norge vil kunne bidra i utformingen av søknader om ekstern finansiering.